Page 2 - Vianočný katalóg 2019 - cukrovinky - WEB
P. 2

okładka wew. Zdjecie kompoz

     Ceny uvedené v katalógu 3D Gifts Vianočný katalóg 2019 sú v EUR bez DPH. Vyhradzujeme si právo úpravy cien v prípade výraznej odchýlky kurzu EUR voči cudzím menám, počas
     doby platnosti katalógu 3D Gifts Vianočný katalóg 2019. Obaly uvádzané na trh v rámci tohoto katalógu spĺňajú požiadavky zákona o obaloch č. 119/2010 Z.z. Farby a presná špecifiká-
              cia tovaru sa môžu líšiť. Tlačové chyby vyhradené. Balenie potlačeného tovaru sa môže odlišovať od tovaru bez potlače.
                   Katalóg 3D Gifts Vianočný katalóg 2019 je platný do vydania nového katalógu.
   1   2   3   4   5   6   7